• โรงเรียนสอยดาววิทยา

ระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์
ปีการศึกษา 2567
โรงเรียนสอยดาววิทยา

ตรวจสอบผลการสมัคร
ผู้สมัครสามารถดูผลการสมัครแต่ละขั้นตอนได้ทันทีโดยการกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชนแล้วคลิกปุ่ม "ดูผลการสมัคร"
สถิติภาพรวมการสมัครเรียนออนไลน์
ผู้สมัครทั้งหมด
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
สถิติการสมัครเรียนแบบรายวัน
ติดต่อฝ่ายวิชาการ

หากมีปัญหาในการสมัครออนไลน์

ฝ่ายวิชาการ (ด้านเทคนิค) โทรศัพท์ : 096 8988386

กรณีไม่สามารถสมัครออนไลน์ได้ สามารถสมัครด้วยตนเอง ในวันที่ 9 - 13 มีนาคม 2567 ณ โรงเรียนสอยดาววิทยา ตามเวลาราชการ

โรงเรียนสอยดาววิทยา

โทรศัพท์ : (039) 381140 โทรสาร : (039) 381140

E-mail : soidaowittaya@gmail.com

Website : www.soidao.ac.th